Sitting on Clouds' Soundtrack

Tekken 5

Release DateSeptember 1, 2004
ComposersAkitaka Tohyama, Tetsukazu Nakanishi, Yoshihito Yano, Yuu Miyake, Junichi Nakatsuru, Satoru Kosaki, Rio Hamamoto, Keiichi Okabe, Ryuichi Takada, Kohta Takahashi, Kazuhiro Nakamura, Keiki Kobayashi, Nobuyoshi Sano, Hiroshi Okubo, Go Shiina, Katsuro Tajima, Tetsuya Uchida
PublishersNamco, SCEE
PlatformsArcadePlayStation 2
SeriesTekken
Tekken 5 Digital Soundtrack
Tekken 5 & Tekken Dark Resurrection Original Soundtrack